Sunumlarım

ST otomasyon - Şubat 2011

 mic“Bizim için en büyük ödül yaptığımız projelerde yarattığımız memnuniyettir” şeklinde konuşan Serdar Aksoy, “Bizim kriterlerimize göre eğer iyi bir analiz süreci geçirirseniz, tecrübenizi firma kültürü ile birleştirirseniz, proje hedeflerinizi; maliyetler ve zaman kısıtlarını dikkate alarak tamamlarsanız tam anlamıyla başarılı bir proje yapmışsınız demektir.

Okuyucularımıza ERP ve MRP kavramlarından bahsedebilir misiniz? ERP neden gereklidir?


60’lı yıllarda üretim tesisleri için stok kontrolü göz ardı edilemeyecek bir problem haline gelmeye başladığında ilk kez bir metodolojiden ve uygulamada bilgisayar desteğinden söz edilmeye başlanmış. Bugün malzeme ihtiyaçları planlaması (MRP) dediğimiz sistemlerin temeli de aslında bu ihtiyaca dayanıyor. MRP sistemleri üretimi aksatmayacak en az maliyetli stok yönetim sistemlerinin yönetilmesini amaçlamaktadır.

Tabii ki zamanla hem endüstrilerin ihtiyaçları çeşitlendi hem de teknolojinin bize sunduğu araçların sayısı ve etkinliği arttı. Önce malzeme ile birlikte diğer üretim kısıtlarını da dikkate alan MRPII sistemleri kullanılmaya başlandı.
Bugün geldiğimiz noktada ise yalnızca üretim kaynaklarının yönetilmesi firmaların problemlerini çözmekte yeterli gelmiyor. Tüm tesisleri, bayileri müşteri ve tedarikçileri ile işletmenin her noktasında kuruma değer katan her veriyi irdeleyebilen sistemlere ihtiyaç var. ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemlerinin çıkış noktası da bu.

Artık çok farklı rekabet şartları mevcut ve pazarda size güç katan her faktör aynı zamanda yönetilmesi gereken bir süreç. Örneğin; küçük bir maliyetin hesaplanması, ürününüzü bir gün önce teslim edebilmek, talebi doğru tahmin ederek konumlanmak; doğru fırsatları yakalamanızı sağlayacaktır. Bu noktada süreçlerini doğru ERP sistemleri üzerine kuran firmalar avantaj sağlıyor. Pazardaki bir fırsatı bir kez kaçırdığınızda bir daha yakalama şansınız kalmayabiliyor.

Son dönemde ERP teknolojilerinde önemli ne gibi gelişmeler yaşandı?


ERP sistemleri gün geçtikçe web teknolojilerinden daha çok faydalanıyor, müşterileri ve tedarikçileri firmalara daha da yaklaştırıyor. Artık çok daha güçlü olan internet ağları yeni fırsatlar sunuyor. Birçok uygulama web tabanlı yada mobil hale geldi. Artık herhangi bir cihazdan anında uygulamalara erişim sağlanabiliyor. Bence en önemli konu bu. Şimdilerde bu gelişimin bir getirisi olan bulut bilişim gündemde. Bu ve benzeri eğilimler sistemleri hiç olmadığı kadar etkin kılacak.

Türkiye’de sektörün genel bir değerlendirmesini yapar mısınız? Sektörün geleceğine ilişkin yorumunuzu alabilir miyiz? Gelişiminin önündeki engelleri ve bu engelleri aşmak için sizin önerilerinizi öğrenebilir miyiz?

Kriz dönemi bir anlamda firmaların kendi iç süreçlerine odaklanmaları için bir fırsat sundu. Birçok firma yeniden yapılanma sürecine girdi. ERP sistemi olmayan veya mevcut ERP sistemlerinden memnun olmayan firmalar, bu dönemde daha uygun bir çözüm arayışında. Bu tabiî ki bizim içinde güzel bir gelişme. Kriz sonrası bizim de projelerimiz arttı. Başarılı ERP projelerinin sayısının artması sektörü daha da canlandıracak. Bu hem bizim için hem de ülkemiz için sevindirici bir gelişme.

Sektörün gelişmesinin önündeki en büyük engel yanlış ERP seçimleri ve sonrasında oluşabilen hayal kırıklıkları. Firmalar çok iyi analiz etmeli. Kendi ölçeklerine kendi sektörlerine en uygun ERP yazılımını bulmalılar. Yazılımın istenilen fonksiyonları tam olarak barındırması önemli. İhtiyaç duyulan uyarlamaların ne oranda yapılabildiği önemli. Ve tabiî ki yazılımın kullanılabilirliği de çok önemli. Bir diğer önemli konu da karşınızda iyi bir danışmanlık ekibi olması. Ne istediğinizi anlayabilen, doğru çözümleri üretebilen bir ekiple çalışmak projenin getirisini önemli ölçüde arttırmaktadır.

Serdar Aksoy, Şubat 2011

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 21:12