Sunumlarım

KPI / Kobi Efor - Haziran 2014

yayinlarKPI (Anahtar Performans Göstergeleri), ERP seçim sürecinde üst yönetimin en önemli beklentileri arasında yer alır. Eskiden ulaşılması zor ve pahalı olan bu çözümlerin ulaşılabilirliğinin artması ile artık hemen her yönetim kademesinin bu göstergelerden faydalanabildiğini görüyoruz. KPI sistemi aslında bir pilotun kokpitine benzer. Şirketin damarlarında dolaşan bütün bilgiyi takip eder ve bu bilgilerden elde ettiği özet bilgileri biri bütün halinde kullanıcısına sunar. Böylelikle ERP sistemini kullanan bir kişi kendi sorumluluk alanı hakkındaki bilgiye tek bir merkezden hakim olur. Göstergeler üzerinde tanımlı hedefler ve gerçekleşmeler performansın kolaylık ile izlenebilmesini sağlar. Bugünün teknoloji ile ERP sistemlerinde KPI analizleri yapmak teknik olarak oldukça kolay.

 

KPI sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için 2 konuya dikkat etmemiz gerekir. Öncelikle KPI sistemi için sektörel bazı oluşan bazı endüstri standartlardan bahsedebiliriz. İşletme bazında özelleştirmeler yapılsa da endüstri standardı göstergelerin ERP sistemi içerisinde sunulması önemlidir. Böylelik ile ERP sistemi sadece bir teknoloji sunmak yerine aynı zamanda bir bilgi birikimi ve bir kültür sunacaktır. İkinci önemli konu ise ERP sistemi ile veri bütünlüğünün sağlanabilmesidir. Bir işletmenin KPI sistemi yardımı ile yönetilebilmesi işletmede değer katan tüm süreçlerin izlenebilmesi anlamına gelir. Doğal olarak ERP sisteminiz tüm bu süreçleri entegre olarak işletebilecek kabiliyette olmalıdır. Kısıtlı bir KPI yönetimi için dar kapsamlı ERP sistemleri yeterli olabilir ancak işletmenin tüm performansını ölçebilmek için, uygun kabliyetlerde bir ERP sistemine ihtiyaç olacaktır. Burada karar verirken gelecekteki ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Serdar Aksoy - Haziran 2014

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 21:40