Sunumlarım

Proje Bazlı Sipariş ve Üretim Yönetimi / Kobi Efor - Haziran 2014

yayinlarKonusunda uluslararası bir saygınlığa sahip olan PMI(Project Management Institute); projeyi “Yeni bir ürün veya hizmet oluşturmak için başlangıcı ve bitişi olan geçici bir çaba” olarak tanımlar. Proje bazlı sipariş ve üretim yönetimi de bu temel proje tanımını içerisinde taşır. Her bir sipariş yeni bir üründür ve yeni bir üretim anlamına gelir. Elbetteki daha önce ürettiğiniz ürünlere belirli oranlarda benzeştirmeniz mümkün olabilir ancak proje tipi üretim için gerçekten bir yenilik ve bu yeniliği elde etmek için özel bir çaba gerekir. Diğer üretim modellerine göre müşteriye göre en çok özelleşen ve standartları en az olan model olduğunu söyleyebiliriz.

 

Aslında bu karakteristik yapısı klasik ERP anlayışı ile bir çelişki doğurur. ERP sistemleri iş kuralları koyarak ve belirli standartlar oluşturarak işletmeyi daha ölçülebilir, izlenilebilir ve kurumsal bir yapıya oturtmaya çalışır. Üretim yönteminizin standartlardan uzak olması klasik ERP anlayışında baştan bir kabul hatası oluşturur. Rekabet ortamı müşteriye özel hizmet ve çözümleri gittikçe daha ön plana çıkartmaktadır, gün geçtikçe daha çok firma proje bazlı üretime yönelmektedir.Buna paralel olarak modern ERP sistemleri standartları oluşturmayı yeniden tanımlamaktadır.

 

Modern ERP sistemleri proje yönetim modülleri ile kaynak planlamaya yeni bir çerçeve yeni bir standart anlayışı getirir. Bu modüller projenin bütçe, zaman ve kaynak(İş gücü, makina...vs.) yönetimini farklı bir anlayış ile yaparken bir yandan da standart ERP modülleri ile (Üretim planlama, üretim, satınalma, satış, finans&muhasebe..vb) entegrasyonu sağlarlar. Böylelikle klasik ERP felsefesini terk etmeden, proje bazlı süreç yönetimi ve izlenebilirlik için yeni bir pencere açabilirler. Bu pencerede ihtiyaç duyulan proje bazlı iş yükü dengeleme, proje bazlı stok ve proje bazlı maliyet gibi birçok farklı kavramı kullanıcılarına sunarlar.

 

Serdar Aksoy - Haziran 2014

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 21:38